Lokalizacja

Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi

ul.Stawowa 28

91-358 Łódź

tel. :42 6593562

e-mail : pm235@wp.pl