Kadra

Dyrekcja :

Dyrektor mgr  Teresa Szkoda

Z-ca Dyrektora mgr Agnieszka Olborska

Nauczycielki :

mgr Paulina Rokicka

mgr Katarzyna Derengowska

mgr Agnieszka Kołat

mgr Anna Kolińska

mgr Joanna Jankowska

mgr Adrianna Mycka-Sobieraj

mgr Anna Pluta

mgr Joanna Derczyńska

mgr Jolanta Gajewska

mgr Paulina Walczak

mgr Anna Kwiatkowska

mgr Marta Sobczak

mgr Klaudia Szubska-Malinowska

mgr Aleksandra Mrozek

mgr Katarzyna Czyżycka

mgr Iwona Pietruszewska

mgr Paulina Majewska

mgr Agnieszka Walczak

Magdalena Piwońska

mgr Agnieszka Frydrych

mgr Katarzyna Zając

mgr Sylwia Wlaźlak

mgr Emilia Szuflińska

mgr Żaneta Pastuszka

mgr Ewelina Florczak

mgr Magdalena Stępniak

mgr Joanna Stroińska

mgr Anna Kwiatkowska, mgr Agnieszka Frydrych ( j. angielski)