Programy i projekty

W naszym przedszkolu realizowane są następujące projekty:

  • Piękna nasza Polska cała (projekt międzynarodowy)-autor projektu Pani Ludmiła Fabiszewska z Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim

 

„Bezpieczeństwo w Internecie to ważny temat i godny współpracy eTwinning na każdym etapie edukacyjnym. W ramach inicjatywy #DBI2019 Zespół Doradców Metodycznych Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej włączył się do inicjatywy poprzez realizację projektu eTwinning. Założycielkami projektu są nauczycielki Żaneta Pastuszka i Klaudia Czekaj z Łodzi. Partnerami projektu są uczestnicy zespołu d.s. projektowania z eTwinning Łódzkiego Klubu Kodujących Nauczycieli, który został powołany w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Celem projektu jest wypracowanie stylu pracy opierającym się na przestrzegania, zasad bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii, nie nadużywanie komputerów, tabletów i telefonów komórkowych. Ten projekt dla wielu uczestników to pierwszy krok do wysokiej jakości profilaktyki eSafety. Dla wszystkich placówek uczestniczących w projekcie pod nadzorem łódzkich doradców metodycznych Ola Proc, Anna Rostrygin w ŁCDNiKP w Łodzi przewidziano możliwość zaprezentowania efektów współpracy na łamach czasopisma „Dobre praktyki”.  Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych nauczycieli!
Projekt „eSafety r@zem” jest inicjatywą grupy nauczycieli z Łódzkiego Klubu Kodujących Nauczycieli, a pomysł na współpracę to odpowiedź na potrzebę rozwijania świadomości dzieci, nauczycieli, rodziców na temat zagrożeń płynących z Internetu. Współpraca krajowa szkolnych koordynatorów projektu ma na celu opracowanie wspólnego planu aktywności, wspólnych materiałów edukacyjnych i plakatów, realizacja scenariuszy edukacyjnych, a także wzajemne inspiracje do aktywizowania wyobraźni uczestników projektu, rozwijanie kompetencji społecznych oraz informatycznych na miarę dzisiejszych czasów.”
Gratulujemy pomysłodawczyniom.
Jesteśmy z Was dumni!

 

Przedszkole prowadzi wiele projektów i przedsięwzięć, dzięki którym wychodzimy poza “mury” naszego przedszkola.
Jest to współpraca z wieloma instytucjami, firmami oraz placówkami, które mają podobny cel – dobro dziecka oraz jego kształcenie.

Placówka współpracuje z instytucjami promującymi zachowania prozdrowotne, przyjazne przyrodzie, oraz zajmującymi się kulturą i tradycją, a także działającymi na rzecz dzieci i zwierząt. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych. Przedszkole angażuje  się w sprawy najbliższego środowiska, którego jest integralną częścią.

Nauczyciele realizują szereg projektów i programów :

 

Akademia Aqua Fresh- III Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji   Zdrowotnej-III Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh” w ramach, której przedszkolaki wspólnie z bohaterami „Pastusiami” uczą się dbania o higienę jamy ustnej. Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych w 5000 przedszkoli w całej Polsce a swoim zasięgiem obejmie rekordową ilość 500 000 dzieci. W Polsce problem próchnicy jest nadal ogromny, a badania wskazują, że jesteśmy w czołówce krajów z największą skalą dzieci chorujących na tą chorobę! Naszym zdaniem najlepszym sposobem edukacji jest nauka połączona z zabawą. Program kontynuowany i realizowany jako wspierający Plan Rozwoju Placówki na lata 2013-15.)

http://www.akademia-aquafresh.pl/

Bezpieczne przedszkole- Ogólnopolski Program dla wychowania Przedszkolnego. Skierowany jest zarówno do dzieci jak i do rodziców. Nadrzędnym celem jest przestrzeganie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo. Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych, na terenie placówki przez kolejne trzy lata.

http://www.bezpieczneprzedszkole.com/

5 porcji warzyw, owoców lub soku -  jest bezpłatnym programem i konkursem, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków”. Program i Konkurs prowadzone są w placówkach przedszkolnych, publicznych i niepublicznych, uczestniczących w Programie „5 porcji, warzyw owoców lub soku”. Głównym jego celem jest promowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków spożywania warzyw, owoców lub soków pięć razy dziennie wśród dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych biorących udział w Programie.Zadaniem placówki przedszkolnej uczestniczącej w Programie jest przeprowadzenie zajęć zgodnie z przesłanymi lub pobranymi ze strony internetowej programu materiałami i scenariuszami opracowanymi przez metodyków i ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia.

http://www.5porcji.pl/

- Dzieciaki Mleczaki – Program prowadzony jest przez Polską Izbę Mleka i dofinansowany z Funduszu Promocji Mleka. Skierowany jest do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych. Celem programu „Dzieciaki Mleczaki” jest promocja zdrowych nawyków żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia produktów mleczarskich w diecie dziecka. Przedszkole i nauczyciele uzyskają dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych dla dzieci, do strony akcji, która zawiera pomysły na zajęcia dodatkowe dla dzieci, konkursy. Najbardziej zaangażowane w program placówki mają szanse odwiedzić postacie z programu Dzieciaki Mleczaki.

http://www.dzieciakimleczaki.pl/

- Przyjaciele Zippiego - Program promocji zdrowia psychicznego jest międzynarodowym programem Partnership for Children,który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu, oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Podstawowym założeniem programu jest myśl – jeśli małe dzieci będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami, to w okresie dorastania i dorosłości, powinny lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami.

http://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego

-Czytające przedszkola

 Braliśmy czynny udział w programie pt. “Kubusiowi przyjaciele natury” w którym współpracujemy z Firmą Tymbark oraz Fundacją Partnerstwo dla Środowiska.
Nasze Przedszkole w III edycji programu, czyli w roku ubiegłym otrzymało Certyfikat Kubusiowi Przyjaciele Natury. W roku szkolnym 2011/2012 będziemy kontynuować ekologiczne projekty w ramach tegoż programu. Jest  on bowiem okazją do nauki, ale także wspaniałej zabawy, dzięki której dzieci poznają piękno przyrody i uczą się jak ją chronić. Wspólnie z nauczycielkami realizowane będą działania mające na celu dbałość o środowisko: segregowanie śmieci, prowadzenie patroli ekologicznych,  udział w konkursach plastycznych, muzycznych itd.

-Chronimy dzieci

„Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce.”

http://chronimydzieci.fdn.pl/

- Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Pomagamy wychowankom i rodzicom przebrnąć przez nie zawsze łatwe dla dziecka i rodzica chwile. Psycholodzy są w przedszkolu częstymi gośćmi. Zaglądają do grup, obserwują zajęcia.

Współpracujemy z Biblioteką Publiczną.
Uczęszczamy na spotkania z literaturą. Poznajemy autorów książek i ich dzieła.

- Współpracujemy ze Strażą Pożarną oraz Komendą Policji w ramach programu
“BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”. Organizujemy spotkania z przedstawicielami tych instytucji.

http://zdrowyprzedszkolak.pl/

Co pewien czas do naszego Przedszkola przychodzą funkcjonariusze Komendy Policji, którzy prowadzą dla nas pogadanki i zajęcia na temat bezpieczeństwa.
Uczą nas także ja odnaleźć się i zachować w trudnych sytuacjach, wymagających od nas opanowania i zachowania rozsądku.

Projektowi “PIES PRZYJACIELEM CZŁOWIEKA” towarzyszą spotkania z Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Stworzony projekt ma na celu kontakt emocjonalny dziecka ze zwierzęciem, jego wpływ na postrzeganie psa jako żywej, mądrej istoty oraz zrozumienie przez dzieci ważnej roli jaką pełnią zwierzęta (odpowiednio szkolone) w czasie wielu trudnych akcji ratowniczych, w których chodzi o ludzkie życie.
Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw mających służyć rozwojowi dziecka, rozbudzeniu jego zmysłów i pozytywnych emocji. Zależy nam na wykształceniu u dziecka postawy tolerancji i empatii, jak również zniwelowaniu lęku przed zwierzętami i umiejętności bezpiecznego postępowania w relacji z psem. Szereg ćwiczeń i pokazów jakie prezentują psy pod opieką swoich opiekunów pokazują i uświadamiają dzieciom jak ogromną pomoc mogą nieść zwierzęta w trudnych dla człowieka sytuacjach.

W roku szkolnym 2011/2012 Nasze Przedszkole uczestniczyło w projekcie “ZABAWA W SPORT Z MALUCHAMI”.
Uczestniczymy w olimpiadach sportowych dla przedszkolaków min. PRZEDSZKOLIADZIE.

Współpracujemy z pobliskim Gimnazjum. Naczelnym zadaniem projektu, do którego realizacji dążyli nauczyciele obu placówek, była potrzeba poznania zachowań i wzajemnych postaw przedszkolaków i młodzieży gimnazjalnej. Integracja dwóch placówek oświatowo-wychowawczych (przedszkole – gimnazjum) jest jak dotąd pierwszym takim projektem realizowanym na terenie naszego miasta. Współpraca z autorem projektu oraz innymi nauczycielami z gimnazjum daje możliwość tworzenia wspólnych grup (gimnazjaliści wraz z przedszkolakami). Spotkania uczą wzajemnej tolerancji i integrują. Gimnazjaliści pomagają nam w piknikach i uroczystościach organizowanych na terenie naszego przedszkola.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich akcjach. Nauczyciele biorą w nich czynny udział, angażując dzieci i rodziców:

Akcje:

- Cała Polska Czyta Dzieciom- Zachęcamy do czytania książek, zapraszamy rodziców i opiekunów naszych podopiecznych, którzy czytają dzieciom bajki, baśnie, opowiadania. Organizujemy konkursy plastyczne na temat literatury i jej autorów. Zapraszamy ciekawych gości, chcących włączyć się w tą akcję min. aktorów.

- Łódzkie –Czyta

-Książkomaniak

- Zbiórka żywności- na terenie przedszkola organizowane są zbiórki żywności dla potrzebujących. Dary są przekazywane rodziną borykającym się z problemami finansowymi oraz ciężką sytuacją rodzinną.

- Pomagamy schroniskom dla zwierząt

- Sprzątanie świata

- Zakręcone miesiące - Kontynuujemy akcję “Zakręcone miesiące” w której to, zbieramy korki i przekazujemy je do Urzędu Miasta w Łodzi  – Wydział Komunalny. Dbamy w ten sposób o Ochronę Środowiska. Zapraszamy gości, którzy chcą się z nami podzielić wiadomościami i informacjami, dotyczącymi naszej planety. Zbieramy korki od różnych pojemników – jest ich wiele kilogramów.

Zarządzanie przedszkolem

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także specjalistyczne: specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej, terapii ręki, specjalistę w zakresie gimnastyki korekcyjne, logopedę, trenerów Programu Przyjaciele Zippiego. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju, oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów, przedszkole nasze uczestniczy w projekcie WOD- Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji(SORE).

Nauczyciele realizują własne programy autorskie:

- „Twórczy maluch-program twórczej aktywności dziecka przedszkolnego”;

- „Wall-e i mali ekolodzy”

Na terenie przedszkola działają również nowatorskie działania twórcze:

- Teatr „Ani jednej próby”

- Teatr „Kreatywnych rodziców”

- Klub Aktywnego Malucha

Jedną z propozycji integrujących rodziców ze środowiskiem przedszkolnym są zabawy ruchowe z rodzicami „Mamo, Tato poćwicz ze mną”.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także jest poszerzana o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Nowoczesne metody pracy , a także sposoby postępowania terapeutycznego, mają zapewnić dzieciom osiąganie sukcesów rozwojowych.

Metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

-Metody czynne

Metoda samodzielnych doświadczeń

Metoda kierowania własną działalnością dziecka

Metoda zadań stawianych dziecku

Metoda ćwiczeń utrwalających

-Metody oglądowe

Obserwacja i pokaz

Osobisty przykład nauczyciela

Obcowanie ze sztuką

-Metody słowne

Rozmowy

Opowiadania,

Zagadki

Objaśnienia i instrukcje

Sposoby społecznego porozumiewania się

Metody żywego słowa

W organizacji procesu edukacyjnego w przedszkolu preferowane są twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka.

-  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana

- Metoda Carla Orffa

- Ćwiczenia rytmiczne

- Metoda M.Frostig

- Pedagogika zabawy,

- Klanza

- Muzykoterapia

- Arteterapia

- Biblioterapia

- Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów”

- Dramototerapia

- Technika zmiany ról Pantomima

- Teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy

- Terapia ręki

- Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projektu.

 

Będąc placówką nowoczesną podążamy za dzieckiem i uczestniczymy w procesie przygotowawczym przystąpienia do Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Jesteśmy też uczestnikami programu „Bezpieczne przedszkole”. Należymy do Klubu Czytających Przedszkoli (Cala Polska Czyta Dzieciom , Łódzkie – czyta, Klub Książkomaniaka )

 

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie. Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom, oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

 

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci.

W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

- systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,

- zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,

- informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

- prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,

- zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

- rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

- rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,

- wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,

- wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

- rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

 

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:

- Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.

- Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel–rodzice.

- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.

- Promocja zdrowia.

- Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.

- Inne zadania.

Realizacja zadań ma następujące formy:

- zebrania ogólne i zebrania grupowe,

- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

- konsultacje i porady indywidualne,

- kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),

- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,

- organizacja szkoleń (pedagogizacja ) i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,

- organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,

- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki /imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci rodziców.

W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

 

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

- Dzień przedszkolaka- pasowanie na przedszkolaka,

- Andrzejki

- Mikołajki,

- Spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia,

- Bal karnawałowy,

- Spotkanie z Babcią i Dziadkiem,

- Święto Rodziny,

- Piknik przedszkolny

- Zakończenie roku

 

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak, aby dzieci były aktywne i radosne.

 

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

 

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.