e-TWINNING

GRATULUJEMY

 

biedronki zas

POD PATRONATEM ŁCDNiKP

„Bezpieczeństwo w Internecie to ważny temat i godny współpracy eTwinning na każdym etapie edukacyjnym. W ramach inicjatywy #DBI2019 Zespół Doradców Metodycznych Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej włączył się do inicjatywy poprzez realizację projektu eTwinning. Założycielkami projektu są nauczycielki Żaneta Pastuszka i Klaudia Czekaj z Łodzi. Partnerami projektu są uczestnicy zespołu d.s. projektowania z eTwinning Łódzkiego Klubu Kodujących Nauczycieli, który został powołany w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Celem projektu jest wypracowanie stylu pracy opierającym się na przestrzegania, zasad bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii, nie nadużywanie komputerów, tabletów i telefonów komórkowych. Ten projekt dla wielu uczestników to pierwszy krok do wysokiej jakości profilaktyki eSafety. Dla wszystkich placówek uczestniczących w projekcie pod nadzorem łódzkich doradców metodycznych Ola Proc, Anna Rostrygin w ŁCDNiKP w Łodzi przewidziano możliwość zaprezentowania efektów współpracy na łamach czasopisma „Dobre praktyki”.  Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych nauczycieli!
Projekt „eSafety r@zem” jest inicjatywą grupy nauczycieli z Łódzkiego Klubu Kodujących Nauczycieli, a pomysł na współpracę to odpowiedź na potrzebę rozwijania świadomości dzieci, nauczycieli, rodziców na temat zagrożeń płynących z Internetu. Współpraca krajowa szkolnych koordynatorów projektu ma na celu opracowanie wspólnego planu aktywności, wspólnych materiałów edukacyjnych i plakatów, realizacja scenariuszy edukacyjnych, a także wzajemne inspiracje do aktywizowania wyobraźni uczestników projektu, rozwijanie kompetencji społecznych oraz informatycznych na miarę dzisiejszych czasów.”
Gratulujemy pomysłodawczyniom.
Jesteśmy z Was dumni!

 

Nasze przedszkole bierze udział w Programie e-Twinning – dotyczącym europejskiej społeczności szkolnej i przedszkolnej z całej Europy. Nauczycielki Adrianna Mycka – Sobieraj i Anna Kolińska podjęły współpracę z innymi nauczycielami z krajów Unii za pomocą mediów elektronicznych.

Od października obie nauczycielki rozpoczęły realizację projektu z udziałem dwóch partnerów.

 

Projekt edukacyjny – Eko Świętakliknij tu aby pobrać prezentację…