Dla rodziców

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

 

WAŻNE !

OD 1 LIPCA 2019 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie:

 

  • świadczenia wychowawczego „500+”
  • świadczenia dobry start „300 dla ucznia”
  • świadczeń rodzinnych
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

NIE TRAĆ CZASU W URZĘDZIE: złóż wniosek za pośrednictwem:

 

  • Systemów teleinformatycznych banków
  • Portalu informacyjno-usługowego emp@tia: www.empatia.mpips.gov.pl
  • Platformy e-puap: www.epuap.gov.pl
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

 

 

Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
www.css.samorzad.lodz.pl lub pod numerem telefonu 042 638 59 69

 

Pamiętaj !

 

Ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

 

świadczenie wychowawcze „500+”

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2019 r.

wypłata do 31 października 2019 r.
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

wrzesień 2019 r.

wypłata do 30 listopada 2019 r.
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

październik 2019 r.

wypłata do 31 grudnia 2019 r.

listopad 2019 r.

wypłata do 31 stycznia 2020 r.

grudzień 2019 r. – styczeń 2020 r.

wypłata do 29 lutego 2020 r.

 

świadczenie dobry start „300 dla ucznia”

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2019 r.

wypłata do 30 września 2019 r.

wrzesień – listopad 2019 r.

wypłata w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

od grudnia 2019 r.

wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia

 

 

świadczenia rodzinne (nowy okres zasiłkowy od listopada 2019 r.)

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2019 r.

wypłata do 30 listopada 2019 r.

wrzesień – październik 2019 r.

wypłata do 31 grudnia 2019 r.

listopad – grudzień 2019 r.

wypłata do 29 lutego 2020 r.

 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego (nowy okres świadczeniowy od października 2019 r.)

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2019 r.

wypłata do 31 października 2019 r.

wrzesień 2019 r.

wypłata do 30 listopada 2019 r.

październik 2019 r.

wypłata do 31 grudnia 2019 r.

listopad 2019 r.

wypłata do 31 stycznia 2020 r.

grudzień 2019 r. – styczeń 2020 r.

wypłata do 29 lutego 2020 r.

 

 

 

LionFitness:

grafika-ruszaj-sie-z-lionfitness

Ruszaj się z Lionfitness
Drodzy Rodzice!
Dobrze wiecie jak ważnym aspektem życia codziennego jest zdrowe żywienie i regularna aktywność fizyczna. Statystyki biją na alarm: ponad 25% dzieci i ponad 50% dorosłych ma w Polsce nadwagę lub otyłość!!! Nie możemy obok takich danych przechodzić obojętnie. Wiemy jednak, że wprowadzenie odpowiedniej diety i aktywności to trudne do realizacji przedsięwzięcie :)

Informacja prasowa – kliknij aby pobrać

.

.

Wzór – Deklaracja

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Miejskim nr 235 w Łodzi
roku szkolnym 2014/2015

1. Dane dziecka:

PESEL
Seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ( tylko w przypadku braku numeru PESEL)
Imię Nazwisko
Data urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo Powiat
Gmina Miejscowość
Kod pocztowy Poczta
Ulica Nr domu/mieszkania

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Imię/Imiona Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo Powiat
Gmina Miejscowość
Kod pocztowy Poczta
Ulica Nr domu/mieszkania
DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon
Adres e-mail

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo Powiat
Gmina Miejscowość
Kod pocztowy Poczta
Ulica Nr domu/mieszkania
DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon
Adres e-mail

 

 

 

3.      Deklaracja i oświadczenie

 

1.      Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna,…………………………  ……………………………….…………. w Przedszkolu Miejskim nr…. w Łodziw roku szkolnym 2014/2015.

 

Oświadczenia wnioskodawcy

 

1.      Wyrażam zgodę, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby związane z postępowaniem rekrutacyjnym
zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

2.      Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji, w przypadku ich wystąpienia.

 

Łódź , dnia ……………………….                                   …………………………………………………..

podpis matki /opiekunki prawnej

 

 

Łódź , dnia ……………………….                                   …………………………………………………..

podpis ojca /opiekuna prawnego

 

 

 

 

4.      Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola.

 

 

 

………………….                                                           …………………………………………………..

(data)                                                                             (podpis dyrektora przedszkola)